Architectuur - De informatieve site voor iedereen die vragen heeft over fotografie

Ga naar de inhoud

Architectuur

ARCHITECTUUR

De camera kan helaas niet (althans niet automatisch) wat onze ogen/hersenen gelukkig wel kunnen, namelijk objecten in het juiste perspectief zien. Als we omhoog kijken naar een flatgebouw, zal dit niet 'achterover lijken te vallen' want onze ogen/hersenen corrigeren dit automatisch. Bij een camera werkt het anders, zoals uit onderstaande voorbeelden zal blijken. Als je een zgn. 'starre camera', waarbij het perspectief niet is te beinvloeden, omhoog richt naar een flatgebouw en hiervan een foto maakt, zal het perspectief worden beinvloed door de convergerende lijnen. Tenzij het bewust gebeurt om een zeker 'spanning' in de opname te leggen is het vaak wenselijk om dit vertekende perspectief te corrigeren. Dit kan met de zgn. Technische camera waarbij zowel het voorpaneel (voor scherptediepte) als het achterpaneel (voor het perspectief) kan worden versteld. Ook de zgn. loopbodem camera (het kleinere broertje) kan hier mee uit de voeten. De voorbeelden hieronder (technische camera) spreken denk ik voor zich.


Wat kan ik dan met mijn 'starre' spiegelreflex camera?

Er zijn wel zgn. "Tilt/Shift objectieven" te koop, maar deze kosten over het algemeen veel geld. Wat je kunt doen (maar niet aanbevolen, zie onder) is tijdens de opname het vertekende perspectief 'voor lief nemen' en dit later corrigeren met bijvoorbeeld Photoshop of een ander fotobewerkingsprogramma. Zorg er dan wel voor dat je 'ruim opneemt' (voldoende ruimte om het gebouw laten) ander zal bij het onthoeken (perspectief corrigeren) wellicht een deel van je foto 'afvallen'. Het nadeel van deze software-matige perspectief methode is dat je veel pixels eigenlijk aan het 'uitrekken' ben en alhoewel dit in foto's van lage resolutie (bijv. op een website) niet direct te zien zal zijn, kan dit hele slechte resultaten geven als je deze print op groot formaat.


  

Voorbeeld 1

Als de camera vanaf ooghoogte recht gericht staat op een hoog gebouw resulteert dit in een foto waarop een groot stuk voorgrond, terwijl de top van het gebouw wordt afgesneden.

Voorbeeld 2

Als we de camera achterover hellen, resulteert dit in een foto die het gehele gebouw toont, maar waarop de zijden van het gebouw convergeren. Dit komt omdat de onderzijde van het gebouw dichter bij de camera is dan de top en wordt daardoor dus in een normale perspectivische verhouding groter afgebeeld.

Voorbeeld 3

Het kantelen van de achterwand van de camera verplaatst de onderzijde van de camera, waardoor de top van het gebouw in het beeldvlak verder van de lens komt te liggen dan de bovenzijde van de camera met het beeld van de onderzijde van het gebouw. Het door de lens gevormde beeld wordt groter, naarmate het verder weg komt van de lens in de geprojecteerde lichtkegel. Aldus wordt het beeld van de bovenzijde van het gebouw even breed als de onderzijde.

Copyright 2011-2024 All rights reserved Webdesign: Hans Schalk
Terug naar de inhoud

Aantal bezoekers